Fracții la restaurant

  • Denumire resursă/autor: Fracții la restaurant/ Monica Casapu
  • Tip resursă:  Activitate de exersare a noțiunilor despre fracții
  • Sursa: www.piktochart.com
  • Clasa/Domenii de învățare: III / Numere şi operaţii cu numere
  • Conținut de învățare: Fracţii subunitare şi echiunitare cu numitorul mai mic sau egal cu 10: diviziuni ale unui întreg: doime, treime, …, zecime; reprezentări prin desene
Descriere: Activitatea solicită citirea și reprezentarea fracțiilor după imaginea-suport . Descărcare fracții la restaurant
Prin joc, fracțiile sunt mai ușor de înțeles:
||||| 4 Îmi place! |||||

Lasă un răspuns