Pronumele

  • Denumire resursă/Autor: Pronumele/ Boantă Mihaela
  • Tip resursă: Activitate de asociere a pronumelui personal cu acțiuni/verbe
  • Sursă utilizată: www.piktochart.com
  • Obiectiv resursă: Dezvoltarea vorbirii libere, respectând regulile gramaticale

Descriere resursă: Pronumele personal este prezentat ca definiție și forme simple, solicitând exersarea înțelegerii lui prin înlocuire sau asociere cu verb (prin conjugare) – Descărcare pronumele

Jocul de mai jos permite exersarea asocierilor dintre verbe și pronume – descărcare:

 

||||| 0 Îmi place! |||||

Lasă un răspuns