Câteva pronume

  • Denumire resursă/autor: Câteva pronume / Ozarchevici Marinela
  • Tip resursă:  Joc de identificare informații
  • Sursa: www.wordwall.net
  • Clasa/Domenii de învățare: VII / Elemente de construcție a comunicării
  • Conținut de învățare: Gramatică: Pronumele posesiv şi adjectivul pronominal posesiv. Pronumele demonstrativ şi adjectivul pronominal demonstrativ
Descriere: Jocul permite alegerea răspunsurilor în vederea reamintirii și consolidării  cunoștințelor privind pronumele personal, posesiv și demonstrativ.
||||| 0 Îmi place! |||||

Lasă un răspuns