Planul de Servicii Individualizat – aplicație

Planul de servicii individualizat (PSI) numit și Planul de Servicii Psihoeducaționale (PSP) este un document ce are rolul de a detalia serviciile psihoeducaționale care se pot aloca elevilor cu CES, cu sau fără profesor de sprijin/itinerant.

Acesta este un document colaborativ deoarece adună obiectivele propuse de întreaga echipă de caz, conturând o intervenție uniformizată.

Acest document are dublă denumire :

  • 1. Planul de servicii individualizat (PSI)
  • 2. Planul de Servicii Psihoeducaționale (PSP)

În contextul tuturor serviciilor care se pot aloca elevilor cu CES – acest PSI (Planul de servicii individualizat) este un document obligatoriu, cerut de către ordinul comun 1985/1305/5805 din 2016  încă de la articolul 8, alineatul 1.

Responsabilitatea acestui document revine responsabilului de caz, persoană desemnată de către directorul unității de învățământ în care este înscris elevul cu CES sau profesorul de sprijin/itinerant menționat în cadrul certificatului de orientare școlară și profesională.

Elaborarea planului de servicii individualizat se poate realiza prin aplicația app.rei.plus/psi

Această aplicație a fost realizată pe baza anexei 15 din ordinul comun mai sus menționat, urmărind 15 secvențe sau pași – document descris și aici:

15 etape pentru completarea Planul de servicii individualizat (PSI)

||||| 14 Îmi place! |||||

Lasă un răspuns