Categorii semantice

 • Denumire resursă/autor: Categorii semantice / Cristina Popa
 • Tip resursă: Activitate de a răspunde la întrebări
 • Sursa: www.canva.com www.wordwall.net www.learningapps.org
 • Clasa/Domenii de învățare: VIII / Elemente de construcție a comunicării
 • Conținut de învățare: Vocabular – Categorii semantice (sinonime, antonime, omonime, paronime)

Continuă să citești Categorii semantice

Vocabularul. Tipuri de cuvinte compuse

 • Denumire resursă/autor: Vocabularul. Tipuri de cuvinte compuse / Cristina Popa
 • Tip resursă: Activitate de identificare a formei de compunere
 • Sursa: www.canva.com www.wordwall.net www.learningapps.org
 • Clasa/Domenii de învățare: VIII / Elemente de construcție a comunicării
 • Conținut de învățare: Vocabular: Mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului

Continuă să citești Vocabularul. Tipuri de cuvinte compuse

Gând de octombrie

 • Denumire resursă/autor: Gând de octombrie /Atomei Adina
 • Tip resursă:  Activitate de exersare a modelelor de subiecte pentru EN
 • Sursa: www.piktochart.com poezie
 • Clasa/Domenii de învățare: VIII / Domenii variate
 • Conținut de învățare: Variat: familie lexicală, câmp lexical, despărțire în silabe, identificare hiat, antonime Continuă să citești Gând de octombrie

Subiectul I A, model testul 5, Limba și literatura română

Subiectul I A, model testul 4, Limba și literatura română

Subiectul I A, model testul 3, Limba și literatura română

Subiectul I A, model testul 2, Limba și literatura român

Subiectul I A, model testul 1, Limba și literatura română

Argumentarea și persuasiunea lui Huck și Jim

 • Denumire resursă: Argumentarea și persuasiunea lui Huck și Jim
 • Tip resursă: Activitate și joc de deducție logică
 • Sursa: www.wordwall.net www.piktochart.com
 • Clasa/Domenii de învățare: VIII/ Comunicare orală
 • Conținut de învățare: Argumentare şi persuasiune. Apelul la argumente raţionale

Continuă să citești Argumentarea și persuasiunea lui Huck și Jim

Schița – trăsături, apartenență

 • Denumire resursă: Schița – trăsături, apartenență
 • Tip resursă: Joc de completare a cuvintelor lipsă
 • Sursa: www.wordwall.net www.piktochart.com suport de idei 1 și suport de idei 1
 • Clasa/Domenii de învățare: VIII/ Comunicare orală
 • Conținut de învățare: Elemente specifice argumentării (teză, ipoteză, justificare, probă/exemplu)

Continuă să citești Schița – trăsături, apartenență