Cuvinte derivate

 • Denumire resursă/autor: Cuvinte derivate / Cristina Popa
 • Tip resursă: Activitate de identificare/ordonare a cuvintelor
 • Sursa: www.canva.com www.wordwall.net www.learningapps.org
 • Clasa/Domenii de învățare: VII / Elemente de construcție a comunicării
 • Conținut de învățare:Vocabular – Mijloace interne de îmbogățire a vocabularului

Continuă să citești Cuvinte derivate

Trei definiții

 • Denumire resursă/autor: Trei definiții / Cristina Popa
 • Tip resursă: Activitate de identificare a cuvintelor/definițiilor
 • Sursa: www.canva.com www.wordwall.net www.learningapps.org
 • Clasa/Domenii de învățare: VII / Elemente de construcție a comunicării
 • Conținut de învățare:Vocabular – Mijloace interne de îmbogățire a vocabularului

Continuă să citești Trei definiții

Părintele Trandafir prin lentila astrologului

Popa Tanda, idei principale și secundare

Câteva pronume

 • Denumire resursă/autor: Câteva pronume / Ozarchevici Marinela
 • Tip resursă:  Joc de identificare informații
 • Sursa: www.wordwall.net
 • Clasa/Domenii de învățare: VII / Elemente de construcție a comunicării
 • Conținut de învățare: Gramatică: Pronumele posesiv şi adjectivul pronominal posesiv. Pronumele demonstrativ şi adjectivul pronominal demonstrativ Continuă să citești Câteva pronume

Metafora-figura de stil

 • Denumire resursă: Figuri de stil- Metafora
 • Tip resursă: Activitate de identificare figuri de stil
 • Surse utilizate: www.piktochart.com
 • Clasa/Domenii de învățare: Programa pentru disciplina Limba și Literatura romană, anul școlar 2019 – 2020
 • Conținut de învățare: Procedee de expresivitate artistică în textele studiate – figuri
  de stil: Metafora

Continuă să citești Metafora-figura de stil