Mic dicționar pentru limba română – gimnaziu

„A aplauda” cu mod și timp

 • Denumire resursă/autor: „A aplauda” cu mod și timp/ Georgiana Soare
 • Tip resursă: Activitate de identificare a formelor verbelor după mod și timp
 • Surse utilizate: app.genial.ly
 • Clasa/Domenii de învățare: VII /Elemente de construcție a comunicării
 • Conținut de învățare: Gramatică: Verbul. (mod și timp)
  Continuă să citești „A aplauda” cu mod și timp

Cuvinte derivate

 • Denumire resursă/autor: Cuvinte derivate / Cristina Popa
 • Tip resursă: Activitate de identificare/ordonare a cuvintelor
 • Sursa: www.canva.com www.wordwall.net www.learningapps.org
 • Clasa/Domenii de învățare: VII / Elemente de construcție a comunicării
 • Conținut de învățare:Vocabular – Mijloace interne de îmbogățire a vocabularului

Continuă să citești Cuvinte derivate

Trei definiții

 • Denumire resursă/autor: Trei definiții / Cristina Popa
 • Tip resursă: Activitate de identificare a cuvintelor/definițiilor
 • Sursa: www.canva.com www.wordwall.net www.learningapps.org
 • Clasa/Domenii de învățare: VII / Elemente de construcție a comunicării
 • Conținut de învățare:Vocabular – Mijloace interne de îmbogățire a vocabularului

Continuă să citești Trei definiții

Părintele Trandafir prin lentila astrologului

Popa Tanda, idei principale și secundare

Câteva pronume

 • Denumire resursă/autor: Câteva pronume / Ozarchevici Marinela
 • Tip resursă:  Joc de identificare informații
 • Sursa: www.wordwall.net
 • Clasa/Domenii de învățare: VII / Elemente de construcție a comunicării
 • Conținut de învățare: Gramatică: Pronumele posesiv şi adjectivul pronominal posesiv. Pronumele demonstrativ şi adjectivul pronominal demonstrativ Continuă să citești Câteva pronume

Metafora-figura de stil

 • Denumire resursă: Figuri de stil- Metafora
 • Tip resursă: Activitate de identificare figuri de stil
 • Surse utilizate: www.piktochart.com
 • Clasa/Domenii de învățare: Programa pentru disciplina Limba și Literatura romană, anul școlar 2019 – 2020
 • Conținut de învățare: Procedee de expresivitate artistică în textele studiate – figuri
  de stil: Metafora

Continuă să citești Metafora-figura de stil

Părți de vorbire flexibile

 • Denumire resursă/Autor: Părți de vorbire flexibile/ Aifer Ismail
 • Tip resursă: Activitate de exersare prin joc
 • Surse utilizate: www.wordwall.net
 • Clasa/Domenii de învățare: Programa pentru disciplina Limba și Literatura romană, anul școlar 2019 – 2020
 • Conținut de învățare: Categorii morfologice specifice părților de vorbire: părțile de vorbire flexibile (verbul, substantivul, articolul, pronumele, numeralul, adjectivul)

Continuă să citești Părți de vorbire flexibile