Să ne orientăm!

  • Denumire resursă/Autor: Să ne orientăm!/Elena Cabuz
  • Surse utilizate: www.piktochart.com
  • Obiectiv specific: Relații spațiale/temporale
  • Descriere: Elevii vor lucra cu noțiuni specifice orientării spațiale (sus, jos, la stânga, la dreapta). Pentru finalizarea sarcinii, elevii trebuie să citească instrucțiunile/să asculte instrucțiunile citite de adult și să coloreze căsuțele libere conform acestora.

||||| 0 Îmi place! |||||

Lasă un răspuns