Resursele logopedice din această categorie sunt structurate după obiectivele terapeutice specifice, în următoarele secțiuni:
 • Consolidarea sunetelor – Consolidarea sunetelor corectate în vorbire curentă şi în citit-scris;
 • Auzul fonematicDezvoltarea auzului fonematic şi a capacităţii de analiză şi sinteză fonetică;
 • Dezvoltarea motricităţii – Dezvoltarea motricității generale, cu precădere a aparatului fonoarticulator;
 • Vorbirea liberă – Educarea capacităţii vorbirii libere în relaţii interpersonale sau în scris prin respectarea regulilor ortoepice ortografice, gramaticale, de convieţuire socială, etc.
 • Educarea respiraţiei – Educarea respiraţiei, a echilibrului : inspir – expir;
 • Emiterea sunetelor – Emiterea corectă a sunetelor afectate;
 • Mesaje Non/verbale – Exersarea abilităţii de receptare a mesajului verbal şi nonverbal;
 • Fixarea sunetelor emise – Fixarea sunetelor emise corect în silabe, cuvinte, propoziţii;
 • Abilități lexico-grafice – Formarea abilităţilor în plan lexico-grafic;
 • Diferenţiere perceptivă – Formarea şi dezvoltarea capacităţii de diferenţiere perceptivă;
 • Îmbogăţirea vocabularului – Îmbogăţirea vocabularului;
 • Capacitatea de orientare – Îmbunătăţirea capacităţii de orientare;
 • Relații spațiale/temporale – Îmbunătăţirea înţelegerii relaţiilor spaţiale şi temporal;
 • Schema coropralăRecunoaşterea schemei corporale proprii cât şi a celuilalt;
 • Forța de comunicare – Redarea şi/sau întărirea încrederii în forţele proprii, în comunicare.