Categorii semantice

  • Denumire resursă/autor: Categorii semantice / Cristina Popa
  • Tip resursă: Activitate de a răspunde la întrebări
  • Sursa: www.canva.com www.wordwall.net www.learningapps.org
  • Clasa/Domenii de învățare: VIII / Elemente de construcție a comunicării
  • Conținut de învățare: Vocabular – Categorii semantice (sinonime, antonime, omonime, paronime)

Descriere: Jocul de tip ,,Vrei să fii milionar?” solicită identificarea răspunsurilor pe baza trăsăturilor categoriilor semantice specifice, iar ultimele două întrebări solicită aplicarea în context a două dintre noțiuni – descărcare: categorii-semantice

||||| 1 Îmi place! |||||

Lasă un răspuns