Schița – trăsături, apartenență

 • Denumire resursă: Schița – trăsături, apartenență
 • Tip resursă: Joc de completare a cuvintelor lipsă
 • Sursa: www.wordwall.net www.piktochart.com suport de idei 1 și suport de idei 1
 • Clasa/Domenii de învățare: VIII/ Comunicare orală
 • Conținut de învățare: Elemente specifice argumentării (teză, ipoteză, justificare, probă/exemplu)

Continuă să citești Schița – trăsături, apartenență

Apartenența la genul liric în 7 pași

 • Denumire resursă/autor: Apartenența la genul liric în 7 pași/ Alina Irimia
 • Tip resursă: Joc de completare a cuvintelor lipsă
 • Sursa: www.wordwall.net www.piktochart.com suport de idei
 • Clasa/Domenii de învățare: VIII/ Comunicare orală
 • Conținut de învățare: Elemente specifice argumentării (teză, ipoteză, justificare, probă/exemplu)

Continuă să citești Apartenența la genul liric în 7 pași

Câteva exerciții de exersare 3

 • Denumire resursă/autor:  Câteva exerciții de exersare 3/ Aifer Ismail
 • Tip resursă: Activitate de exersare exerciții
 • Sursa: www.piktochart.com
 • Clasa/Domenii de învățare: VIII/ Domenii variate
 • Conținut de învățare: Conținuturi variate: titlul și sursa textului, genul și numărul substantivelor, funcția sintactică și partea de vorbire prin care sunt exprimate, identificarea propozițiilor subordonate, construirea unor fraze Continuă să citești Câteva exerciții de exersare 3

Completează versul

 • Denumire resursă/autor: Completează versul / Monica Casapu
 • Tip resursă:  Jocuri multiple: de identificare a răspunsului și de reconstituire imagine
 • Sursa: www.wordwall.net
 • Clasa/Domenii de învățare: I /Elemente de construcţie a comunicării
 • Conținut de învățare: Fonetică – Propoziţia/ enunţul (fără teoretizări) Continuă să citești Completează versul

Completează povestea

 • Denumire resursă/autor: Completează povestea / Monica Casapu
 • Tip resursă:  Jocuri multiple: de identificare a răspunsului și de reconstituire imagine
 • Sursa: www.wordwall.net
 • Clasa/Domenii de învățare: I /Elemente de construcţie a comunicării
 • Conținut de învățare: Fonetică – Propoziţia/ enunţul (fără teoretizări) Continuă să citești Completează povestea

Potrivește jucăria!

 • Denumire resursă/autor: Potrivește jucăria! / Monica Casapu
 • Tip resursă:  Jocuri multiple: de asociere cuvânt-imagine și de reconstituire imagine
 • Sursa: www.wordwall.net
 • Clasa/Domenii de învățare: I /Citire/ lectură
 • Conținut de învățare: Alfabetul limbii române – Citirea cuvintelor mono şi plurisilabice (introduse progresiv) Continuă să citești Potrivește jucăria!

Câteva pronume

 • Denumire resursă/autor: Câteva pronume / Ozarchevici Marinela
 • Tip resursă:  Joc de identificare informații
 • Sursa: www.wordwall.net
 • Clasa/Domenii de învățare: VII / Elemente de construcție a comunicării
 • Conținut de învățare: Gramatică: Pronumele posesiv şi adjectivul pronominal posesiv. Pronumele demonstrativ şi adjectivul pronominal demonstrativ Continuă să citești Câteva pronume