Animale din țara noastră

  • Denumire resursă/Autor: Animale/ Cabuz Elena
  •   Surse utilizate: www.wordwall.net
  •   Nivel/domenii: V/ Viețuitoarele în mediul lor de viață
  •   Conținut de învățare: Viețuitoarele din mediul apropiat și mai îndepărtat (grădină/ parc/livadă, pajiște, pădure, ape curgătoare/ ape stătătoare): specii reprezentative din țara noastră

Continuă să citești Animale din țara noastră

Cunoașterea mediului

  • Denumire resursă/Autor: Cunoașterea mediului/ Cabuz Elena
  • Surse utilizate: www.wordwall.net
  • Nivel/domenii: II/ Ştiinţele Pământului
  • Conținut de învățare: Elemente intuitive privind: Pământul – Forme de relief: munţi, dealuri, câmpii/ Elemente intuitive privind: Pământul – Alcătuire: uscat, apă şi atmosferă

Continuă să citești Cunoașterea mediului