Pronumele

  • Denumire resursă/Autor: Pronumele/ Carla Dragomir
  • Tip resursă: Activitate de atenție și rezolvare de sarcini
  • Surse utilizate: www.piktochart.com
  • Clasa/Domenii de învățare: III/ Variabilitatea limbii şi a comunicării în contexte diferite
  • Conținut de învățare: Intuirea claselor morfologice – substantiv, adjectiv calificativ, pronume personal, verb

  • Descriere:

Activitatea dedicată părții de vorbire numită ”pronumele” este structurată în două părți:

1. suportul teoretic – simplificat și sintetizat

2. suportul de exersare – acesta solicită atribuirea unui pronume pentru fiecare din cele 3 imagini; identificarea pronumelor din textul dat, precum și reprezentarea grafică a două pronume

||||| 0 Îmi place! |||||

Lasă un răspuns