Hartă mentală – textul descriptiv literar și nonliterar

  • Denumire resursă/autor: Hartă mentală – textul descriptiv literar și nonliterar/ Cristina Popa
  • Tip resursă: Activitate de așezarea a noțiunilor după schema dată
  • Surse utilizate:  aplicația XMind 8 Update 9 www.wordwall.net
  • Clasa/Domenii de învățare: V/ Lectură
  • Conținut de învățare: Textul descriptiv (literar/nonliterar) Continuă să citești Hartă mentală – textul descriptiv literar și nonliterar

Steaguri și semnificații

  • Denumire resursă/autor: Steaguri și semnificații / Cristina Popa
  • Tip resursă:  Activitate de identificare a locului cuvintelor în propoziții pentru înțelegerea mesajului
  • Sursa: www.wordwall.net
  • Clasa/Domenii de învățare: V /Redactare
  • Conținut de învățare: Stil: corectitudine gramaticală, respectarea normelor ortografice şi de punctuaţie Continuă să citești Steaguri și semnificații